S ponosom vam sporočamo, da smo 2.10.2017 uspešno zaključili z dobavo in montažo opreme za Novi Urgentni Center UKC Ljubljana. Po javnem naročilu »Dobava in montaža razne medicinske opreme, naprav in aparatov za opremljanje prostorov služb Urgentnega bloka (IPP, SNMP in DCOM) v pritličju objektov DTS in PT1, pri gradnji 2. faze UKC LJ DTS sever« smo dobavili naprave in aparati za reanimacijo in si s tem pridobili našo prvo veliko referenco. S tem povečujemo svojo prepoznavnost na trgu in utrjujemo svoj položaj na zahtevnem področju medicinskega inženiringa.